Woensdagavond 6 juli was de Jaarlijkse Algemene leden Vergadering (JAV) van Fortis.

Een kleine terugblik met de belangrijkste en leukste onderwerpen.

Openingswoord

De voorzitter refereerde in zijn openingswoord aan de resultaten verkregen uit een enquête en twee brainstormbijeenkomsten in het kader van een nieuw Toekomstplan voor Fortis. Duidelijk komt daarin naar voren dat het accent in de toekomst bij Fortis komt te liggen op plezier, gelijkwaardigheid, uitdaging en ontwikkeling. Een trend die parallel loopt met de strategische plannen van het NOC/NSF en het KNKV. Ledenwerving en behoud en aandacht voor elkaar zijn hierin de speerpunten.

Financiën

Het seizoen 2021 – 2022 is met een positief saldo afgesloten en voor het eerst sinds jaren is er weer een sluitende begroting. De verenigingscontributies blijven gelijk aan het seizoen 2021 – 2022, de bondscontributie heeft het KNKV met 5% verhoogd en wordt doorberekend aan de leden. Zie https://fortiskorfbal.nl/over/contributies/

Het positieve eindsaldo van het seizoen 2021- 2022 en de sluitende begroting voor het seizoen 2022 -2023 is mede gerealiseerd door de sponsor- en Financiële Activiteiten Commissie (FAC). Zij hebben een goed seizoen achter de rug. De sponsoropbrengsten zijn ondanks een moeilijke coronaperiode gelijk gebleven en de financiële activiteiten zoals oud papier, vriendenloterij, Grote Clubactie, oliebollen en de paasactie hebben voor een positief saldo gezorgd.  

Zo zien we dat het loont, als we ons met elkaar inzetten voor activiteiten die gelden genereren voor de vereniging.

Bestuurssamenstelling

Elmar Gabrielse stopt als bestuurslid Technische Commissie Jeugd en zijn plaats wordt ingenomen door André van den Hooven.

Jan Poppe wordt de nieuwe secretaris van het bestuur. Deze functie was al een seizoen vacant.

Bijzonder om te vermelden is dat Jan op de JAV een periode van 30 jaar wedstrijdsecretariaat afsloot (Zuidwesters 5 jaar en Fortis 25 jaar). Een prestatie van formaat!

Elmar Gabrielse neemt afscheid van het bestuur

Jubilarissen

Het is een goede gewoonte dat Fortis haar jubilarissen op de JAV in het zonnetje zet. Trouwe en betrokken leden zijn goud waard voor de vereniging.

Er waren twee jubilarissen die in het seizoen 2021 -2022 maar liefst 70 jaar lid zijn. Simon Kasse die vanaf de oprichting van Zuidwesters in 1951 lid is en Jack die vanaf de oprichting van Animo in 1951 lid is. Zuidwesters en Animo waren de voorlopers van Fortis die in 1998 met elkaar zijn gefuseerd.

De jubilarissen zijn:

 • Robin Wisse 25 jaar
 • Marco Polfliet 25 jaar
 • Marjan van Gilst 40 jaar
 • Simon Kasse 70 jaar
 • Jack Thoma 70 jaar

Toekomstplan

In het seizoen 2021 – 2022 heeft de werkgroep ‘Toekomstplan’ veel informatie verkregen van de leden welke onderwerpen opgenomen moeten worden in het toekomstplan.

Het accent voor de toekomst komt bij Fortis te liggen op plezier, gelijkwaardigheid, uitdaging en ontwikkeling.

Specifieker gaat het dan om ledenwerving/behoud, vrijwilligers, opleiding/begeleiding trainers en scheidsrechters, communicatie en sociaal veilige sportvereniging.

Het streven is om een concept van het Toekomstplan in september 2022 te presenteren.

Streamen van thuiswedstrijden Fortis 1

In coronatijd is een start gemaakt met het streamen van thuiswedstrijden van Fortis 1 in de zaal. Bij veel korfbalverenigingen is deze ontwikkeling in gang gezet en het KNKV heeft er een speerpunt van gemaakt onder het motto van: ‘korfbal online zichtbaar maken’. Aan de ledenvergadering is gevraagd hoe zij staan tegenover het verder ontwikkelen van het streamen van thuiswedstrijden van Fortis 1. Ondanks een aantal ‘kritische noten’ vond de vergadering dat livestreams de toekomst is en een toegevoegde waarde kan zijn. Het bestuur mag hier mee aan de slag onder één voorwaarde. Gezien de investering die hiermee gemoeid is, moet de continuïteit van een livestreamcrew tot in lengte van jaren geborgd zijn.

0
  0
  Winkelmand
  LeegTerug