Communicatie en prestatiegerichtheid  

Op de Jaarlijks Algemene Ledenvergadering (JAV) van woensdag 8 september haalde ik een onderzoek aan onder Noorse jeugdhandballers in de leeftijd van 13-18 jaar. Zij werden jarenlang gevolgd en de handballers die stopten, werden uitgebreid geïnterviewd. Het bleek dat onvoldoende communicatie en een sportklimaat dat werd  gekenmerkt door ‘prestatiegerichtheid’, de belangrijkste factoren waren waardoor sporters stopten. Zonder echt de details te weten, durf ik mijn voorzitterschap eronder te verwedden (?) dat juist ook deze factoren een belangrijke rol speelden bij de te betreuren breuk tussen Arco en Fortis 1. Als het ambitieniveau van de trainer en de ploeg niet overeenkomt en de wederkerige communicatie onvoldoende is, dan leidt dat tot problemen. Zeker voor Arco is dit een vervelende periode. Langs deze weg bedank ik Arco, namens het Fortis bestuur, voor zijn grenzeloze inzet in  de afgelopen periode. Het onderzoekartikel en de praktijk bevestigen mijn overtuiging   dat communicatie en prestatiegerichtheid twee belangrijke thema’s zijn voor de toekomst. Dat als schot voor de boeg bij de overgang naar het onderdeel ‘JAV’. Je weet wel die bijeenkomst waar het bestuur verantwoording aflegt over haar functioneren en leden hun zegje mogen doen. 

Fortis democratie en reiskosten

Op deze JAV was beleidsmatig bezien de discussie over de missie en visie het belangrijkste én tevens het kortst durend onderdeel. Mooi om te zien dat de waan van de dag (reiskosten) het ruimschoots won van een verruimde blik op de toekomst. Alhoewel, met evenveel recht kan worden gesteld dat reiskosten een uitwerking is van de vigerende missie en visie van Fortis. Dus de waan van de dag en visie zijn zeker niet in strijd met elkaar. Gelukkig maar want anders zouden de bestuursvergaderingen ook geen nut hebben. De discussie over de reiskosten maakte wederom duidelijk dat leden niet populaire maatregelen van ons bestuur best kunnen accepteren. Maar wel op voorwaarde dat de leden de betreffende maatregel als rechtvaardig ervaren. Ik vond gezien de discussie tussen de leden en bestuur en het resultaat ervan, de JAV een mooi staaltje van Fortis democratie. 

Missie en visie

Ook prachtig dat diverse deelnemers hun denkkracht beschikbaar stellen om samen met het bestuur de toekomstige uitdaging aan te gaan voor een nieuwe missie en visie. In de bestuursvergadering van 13 oktober heeft ons bestuur langdurig gediscussieerd over de opzet van het daarvoor te doorlopen proces. Thema’s zijn gekoppeld aan daarvoor verantwoordelijke bestuursleden. Op de JAV in 2022 wordt het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. Ik stel bewust niet ‘hopen te presenteren’, omdat dat geen ambitie uitstraalt. Een wijze les uit de (sport) psychologie voor sporters en trainer/ coaches: gebruik het woord ‘hoop’ nooit, omdat je dan zeker weet dat het beoogde doel niet wordt gehaald. Hopen is prima, maar niet voor sportprestaties.

SchoolKorfbalToernooi

Het schoolkorfbal-toernooi was een succes. De uitdaging voor de toekomst is het trainen op de basisschool goed in de steigers te zetten. Daarbij in ieder geval de switch om in plaats van de scholen te bezoeken, de kinderen (vaker) op ons complex uit te nodigen. 

Start zaalcompetitie

Met de naderende zaalwedstrijden van Fortis 1 zijn leden voor aan de jurytafel nodig. Als je interesse hebt, meld je dan bij Jacco de Meij. Verder kan ik geen meldingswaardig onderwerp uit de notulen van onze bestuursvergadering halen. Ook niet bij ‘terug kieken’ in Van de bestuurstafel van mei en juli.  Weet je wat, dan vestig ik mijn hoop op de toekomst. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Namens het bestuur, Ad Vos  

0
    0
    Winkelmand
    LeegTerug