Vanaf zaterdag 13 november zijn er aangescherpte (corona)maatregelen in de sport. Voor het deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden voor 18 jaar en ouder in binnensportaccommodaties is het coronatoegangsbewijs (CTB), oftewel de QR-code verplicht. De publieke tribune is tijdens trainingen en wedstrijden gesloten.

Ook Fortis volgt de regels van de overheid en heeft hier een protocol voor opgesteld volgens de richtlijnen van het NOC/NSF, KNKV en gemeente Vlissingen.

Mochten er vragen zijn over de coronaregels bij Fortis dan kan er contact opgenomen worden met de coronawerkgroep via marcom@fortiskorfbal.nl

De algemene richtlijnen

De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven.

 • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Schud geen handen.
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

Controle CTB

 • Verplicht voor spelers vanaf 18 jaar die komen trainen en/of een wedstrijd spelen. 

Controle CTB bij Fortis

Trainingsavonden

 • Op trainingsavonden wordt het CTB en ID van spelers gecontroleerd door de trainer. Alvorens te gaan omkleden laat je als speler eerst je QR-code scannen bij de trainer in de sportzaal. Vanaf de ingang van de sporthal tot aan de CTB-controle door de trainer dien je vanaf 18+ een mondkapje te dragen. Dit kan na controle van de QR-code afgezet worden. 
 • Bij een bezoek aan de sportkantine op trainingsavonden wordt er opnieuw gecontroleerd op CTB en ID door de beheerder van de sportkantine.

Ouders/verzorgers

 • De publieke tribune is tijdens trainingen gesloten. 
 • Ouders/verzorgers mogen op trainingsavonden de sporthal niet betreden. Je mag je kind brengen en halen tot aan de ingang van de sporthal. Dit geldt voor zowel sporthal De Belt als het Kroonjuweel.
 • Als sportkantine De Belt open is kunnen ouders/verzorgers tijdens de training van hun kind plaats nemen in de sportkantine. De beheerder controleert op CTB en ID vanaf 13 jaar. 

Wedstrijden

 • Op zaterdagen wordt er gecontroleerd op CTB en ID door een professioneel beveiligingsbedrijf. De controle vindt plaats bij de ingang van de sporthal. Als CTB en ID  akkoord zijn, wordt er een stempel verstrekt die geldig is voor sporthal én sportkantine. 
 • Zorg dus dat je altijd je QR-code en ID-bewijs bij je hebt tijdens de training en wedstrijd.
 • De publieke tribune is tijdens wedstrijden gesloten.
 • Rij-ouders kunnen plaatsnemen op een daarvoor speciaal aangewezen bank in de zaal of in de sportkantine.

Uitzondering op controle CTB

 • Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn in de sporthal, hoeven geen CTB te tonen voor het uitoefenen van hun taak. Denk hierbij aan trainers, coaches, teambegeleiders, scheidsrechters, zaalwacht en jurytafel. 
 • Een ouder/begeleider van een sporter met beperking hoeft geen CTB te tonen.
 • Chauffeurs(rij-ouders) van (jeugd)teams zijn functioneel en hoeven geen CTB te tonen als zij plaatsnemen in de zaal; Als zij plaatsnemen in de sportkantine is wel een CTB-controle verplicht. Het aantal rij-ouders moet tot het minimum beperkt blijven.

Horeca/kantine

 • Voor het toegang krijgen tot sportkantines is vanaf 13 jaar een CTB nodig.
 • In sportkantine de Belt is een zitplaats verplicht. Vol is vol!
 • Sportkantine Baskensburg is op trainingsavonden en wedstrijddagen gesloten. Er is momenteel geen uitbater voor deze kantine.

Auto

 • De rijksoverheid heeft geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.
0
  0
  Winkelmand
  LeegTerug