Zoals het aantal gevaccineerde Nederlanders effect heeft op de volksgezondheid, zo bepaalt het aantal vrijwilligers de levensvatbaarheid van Fortis. 

Vrijwilligerswerk

Een vaccinatiegraad van 85% is niet voldoende voor een optimale volksgezondheid, maar met datzelfde percentage vrijwilligers (vanaf 15 jaar) is Fortis dolblij. Het grote verschil is dat als een Fortis-lid gevraagd wordt om vrijwilligerswerk te doen, de persoon in kwestie dat ook best wil. We weten inmiddels dat de ongevaccineerden zich niet gemakkelijk laten verleiden tot vaccinatie. De GGD van Fortis is met enige fantasie bemenst door onze vrijwilligerscoördinatoren. Wat zij doen, mensen persoonlijk benaderen, is in feite ook de aangewezen actie om een deel van die ontbrekende 15% ongevaccineerden over de streep te trekken. 

Fortis coronawerkgroep

De Nederlandse regering vaart blind op het OMT en ons bestuur op de Fortis coronawerkgroep. De taak van deze werkgroep is grofweg in twee onderdelen te splitsen. Het voorwerk is het interpreteren van de Rijksregelgeving (RIVM) en regelgeving van de KNKV/ NOC*NSF en (hoofdzakelijk) de gemeente Vlissingen. En vervolgens is het zaak deze informatie adequaat te communiceren. Afgestemd wordt met het  bestuur en met name de technische commissies. Communicatie vindt  plaats via de Fortis website. Kijkend naar de wijze van communiceren, dan maakt Fortis het verschil met het Kabinet. Voor zover ik kan nagaan, is de communicatie over de coronaregels bij Fortis goed verlopen. En dat zonder een doventolk. 

Het binden van leden

Het binden van de leden tijdens deze crisis is belangrijk. Voor het Kabinet het binden van kiezers. Voor zover ik kan inschatten heeft Fortis, eerder dan andere verenigingen, gekozen voor het veilige spoor. Dat betekende bij de jeugd minder snel trainen om daarmee besmetting te voorkomen. De TC jeugd heeft over die strategie intensief nagedacht en het bestuur hun overwegingen voorgelegd. Het bestuur heeft die beslissing gerespecteerd en zo geschiedde. Mogelijk heeft dat jeugdleden gekost? En dan geldt wat mij betreft het principe dat als je een weloverwogen keuze hebt gemaakt, je de gevolgen daarvan moet accepteren. Het leven is  niet altijd een feest. En daar zit natuurlijk het grote verschil tussen Fortis en het Kabinet. Welke beslissing de regering ook neemt, het is nooit ‘voldoende’ voor iedereen. Overigens zie ik hier ook een parellel met een maatschappelijke ontwikkeling en dus ook bij Fortis. “We want the world and we want it now” en dat werkt niet. 

Belang van teamsport

Daarom is teamsport, zoals korfbal, zo belangrijk. Teamsport dient als drager van het collectieve belang, ook al is dat belang veelal ‘winnen’. Teamsport is ‘antigif’ tegen het in Nederland te ver doorgeschoten individualisme. En ook daarmee staat Fortis voor éénzelfde uitdaging als het nieuw aangetreden Kabinet. Hopelijk hebben de leden van Fortis meer vertrouwen in hun bestuur dan de Nederlandse burgers in de nieuw aangetreden regering. Rest mij iedereen te bedanken voor hun inzet om Fortis  door de coronacrisis te loodsen. Met de kernwaarden (eigenschappen) van Fortis zit het wel goed. Ik zou deze in het op te stellen toekomstplan niet te snel overboord gooien (?).

Nog steeds voorzitter, Ad Vos

0
    0
    Winkelmand
    LeegTerug