Eén dag voor de laatste bestuursvergadering vond een gesprek plaats met de gemeente Vlissingen. De gemeente wil het sportcomplex voorzien van LED verlichting. Vlissingen doorloopt daartoe eerst het traject van aanbesteden en laat dan de aanvraag voor subsidie verlopen via de Vlissingse verenigingen (9 hoofdgebruikers). Bij Fortis gaat het om vervanging van alle buitenarmaturen. Als de LED verlichting is gerealiseerd, overweegt de gemeente om de energie(kosten) over te hevelen naar de verenigingen. Daarmee wordt Fortis hiervoor verantwoordelijk. Logisch dat Fortis voor de kosten van haar eigen energieverbruik opdraait.
In 2019 hebben RCS, de gemeente Vlissingen, en Fortis een schouw uitgevoerd op de Souburgse sportvelden. Daaruit is een aantal gebreken geconstateerd die vervolgens zijn gerepareerd. Vlissingen heeft de intentie elk jaar een schouw uit te voeren en Fortis is voorstander daarvan. De momenteel in aanbouw zijde sportzaal in de Braamstraat is volgens planning eind 2022 klaar. De vraag is of deze zaal ook geschikt is voor Fortis jeugdploegen. De Basketbal verhuist naar het Kroonjuweel. De Van Duijvenvoorde sportzaal wordt afgestoten. Ook sporthal Baskensburg wordt afgestoten en dat voornemen maakt deel uit van het bestemmingsplan Baskensburg West. De nieuwe sporthal komt in Weyevliet en krijgt een tribune en kantine. In principe wordt Weyevliet de nieuwe thuishal van Fortis 1 en 2. Tevens komt een sportzaal op het Scheldeterrein, mogelijk bovenin in de machinefabriek.

 • Vlissingen vraagt aandacht voor de vacatures binnen de Sportraad. Zoals eerder uitgedragen kunnen gegadigden vanuit Fortis zich daarvoor bij mij melden.
 • Een dag later waren op de bestuursvergadering, namens de beide evenementencommissies, Ronald den Hoed en Marcel van Boven aanwezig. Zij stelden dat door corona de activiteiten op een lager pitje hadden gestaan. De door de EC jeugd georganiseerde activiteiten die wel zijn gehouden, zijn helaas niet druk bezocht. De EC jeugd kampt met een tekort aan ‘handjes’. Het bestuur gaat samen met Ronald en de vrijwilligerscoördinatoren na diverse handen wel op elkaar te krijgen. Binnenkort staan mooie evenementen op de rol, zoals de playbackshow en het jeugdkamp. De EC senioren heeft een prima bezetting en is creatief in het organiseren van evenementen. De gehouden evenementen waren succesvol. De door de EC’s in samenwerking met het bestuur opgestelde nota over het inventariseren van ideeën voor het 25-jarig jubileum (juni 2023) werd behandeld. De kern is de leden te vragen hoe zij het feest ingevuld willen zien. Het eerste resultaat ervan hangt momenteel in het clubhuis. Schroom niet ideeën op de muur te plakken. Ook is de eerste aanzet gegeven voor de organisatiestructuur van het event.
 • In de vorige ‘van de bestuurstafel’ heb ik melding gemaakt van het gesprek met Thomas Siahaya over de verkenning van het professioneel streamen van wedstrijden De beide TC’s waren terughoudender over dat voorstel dan ons bestuur. Het resultaat van de discussie in het bestuur is dat MarCom is gevraagd een voorstel te doen voor een ‘tussenvariant’. Dat betekent een pilot van één jaar die onder meer inzicht moet bieden in het effect van het streamen op de aanwezigheid van het bezoekende publiek. De hamvraag is of door het streamen het Fortis publiek op veld en zaal wegblijft, of niet. De vraag of overall meer publiek wordt getrokken met streamen, is geen vraag meer: dat antwoord is overduidelijk ‘ja’. Daarnaast wordt in de pilot ook gekeken naar de positieve neveneffecten van streaming, bijvoorbeeld het binden van sponsoren.
 • De projectgroep missie en visie ligt nog steeds op stoom en organiseert binnenkort (maandagen 23 en 30 mei) bijeenkomsten om mee te denken over de toekomst van Fortis. Daarover binnenkort nadere berichtgeving.
 • De webshop is ‘live’ op de website gezet en MarCom kijkt hoe deze webshop verder vorm gegeven kan worden.
 • De reactie vanuit de KNKV op de brief vanuit ons bestuur (TC senioren) over de gang van zaken GKV A1- Fortis A1, stelt ons bestuur teleur. Een informele reactie vanuit de KNKV was meer op haar plaats geweest. Blijkbaar is het top down reageren een lastig te veranderen fenomeen. Een gemiste kans, wetende dat de KNKV juist als insteek heeft meer te willen luisteren naar de signalen vanuit de vereniging.
 • Een oude bekende kwam voorbij: de reiskosten. Dit keer omdat de brandstofprijzen ons bestuur dwingen na te denken over aanpassing ervan. Bij het behandelen van de begroting in de vergadering van 18 mei, komt dat zeker aan de orde.
 • Op deze vergadering komt ook het thema ‘verzorgen trainingen op de basisscholen’ aan bod. Een afvaardiging vanuit de TC jeugd en Remco Crucq schuiven hiervoor aan.
 • Op het moment van schrijven van dit artikel ligt de uitvoering van de Koningsspelen alweer achter ons. Een mooi event, waarbij een groep fanatieke Fortis vrijwilligers kinderen het nodige spelplezier heeft bezorgd én Fortis op de kaart heeft gezet. Dat nog veel van dit soort dagen mogen volgen.
  Namens het bestuur, Ad Vos
0
  0
  Winkelmand
  LeegTerug