Jullie hebben de ‘highlights’ van de jaarvergadering kunnen lezen op de website. Met dank aan Maarten. De bestuursvergadering op 28 juni was feitelijk de voorbereiding op deze JAV. Dat betekent dat de nadruk lag op de financiën, het meerjarenbeleidsplan en het streamen van wedstrijden. Ik beperk mij daarom in dit artikel tot nieuwe ontwikkelingen. 

Na de zomer gaan we aan de slag met het invullen van het 25-jarig bestaan van Fortis in juni 2023. Robert Eerland wordt daarvan de projecttrekker. 

Gedurende de zomer verschijnen de eerste teksten voor het meerjarenbeleidsplan. Nagedacht wordt hoe iedereen daarbij te betrekken. 

Sportdeelname Index Zeeland

Urgent voor alle (team)sporten in Nederland (Zeeland) is de  inventarisatie van sportdeelname in de maand november 2021. In de daarover verschenen rapportage (sportindex Zeeland) blijkt dat het aantal leden dat deelneemt aan teamsporten gestaag afneemt. Zelfs vrouwenvoetbal ontkomt niet daaraan. In Zeeland sport slechts 19% in teamverband. 32% doet dat alleen, of ongeorganiseerd. Een duidelijke afspiegeling van de individualisering in onze maatschappij. Schrikbarend is dat jongeren in de leeftijd van 5-18 jaar minder sporten dan bijvoorbeeld ouderen (45-80 jaar). Je zou het bewegingsarmoede kunnen noemen. Dit doet vermoeden dat hier kansen liggen voor korfbaltraining op de basisscholen. Hoe lager de sociale economische klasse, des te minder men sport. Dat is van alle tijden volgens mij en als maatschappij zijn we blijkbaar niet in staat dit fenomeen om te buigen. Afschaffen van gym- en zwemles op school helpt in ieder geval niet. Korfbal komt voor in de top 10 van de meest beoefende sporten in Zeeland. Bij jongeren in de leeftijdscategorie 5-18 jaar is dat 4%, evenveel als judo en gymnastiek. Voetbal (15%), fitness-individueel (13%) en zwemmen (11%) zijn de drie meest beoefende sporten. Het rapport bevat een schat aan informatie en dient als bron voor actie om meer Zeeuwse inwoners aan het sporten te krijgen. Sport Zeeland gaat daarmee de komende periode aan de slag en Fortis wordt daarbij betrokken. Het meest schokkende is dat bij het doorzetten van de afname van het aantal leden bij teamsporten, de vrees is dat over 15 tot 20 jaar het begrip ‘teamsport’ een historische is. Het in het rapport geschetste beeld klopt met de trend van het ledenverlies over de afgelopen jaren bij Fortis. Al moet daarbij rekening worden gehouden met een (negatieve) verstoring door de coronacrisis. Het rapport bevestigt dat de afname van het aantal leden sociaal-cultureel bepaald is en daarmee voor een aanzienlijk deel niet direct de verenigingen is toe te rekenen. Andersom geredeneerd zal de oplossing voor het probleem van het afnemende ledenaantal ook maar deels door de verenigingen zelf gerealiseerd kunnen worden. Toch weer die overheid, hé. Dus geen complottheorie, maar een voorspelling die we uiterst serieus moeten nemen. Ik nodig daarom alle leden en betrokkenen uit om de komende tijd na te denken over de vraag “hoe het tij te keren”. Het aanstaande meerjarenbeleidsplan is één van de instrumenten. Het onderwerp staat prominent op de agenda voor de eerstkomende bestuursvergadering op 7 september.

Namens ons bestuur wens ik iedereen een fijne vakantie. En wij hopen jullie weer te mogen begroeten in het gloednieuwe seizoen 2022- 2023.  

Ad Vos  

0
    0
    Winkelmand
    LeegTerug