Sporthal De Belt

Tonny Mulder was te gast op onze bestuursvergadering. Onze buren, de  judo-vereniging, groeit als kool en onder tijdsdruk resteren voor Tonny twee opties. De eerste optie is (ver)bouw van de dojo op de huidige locatie. De tweede optie is meeliften met de gemeente Vlissingen bij het realiseren van sportcomplex Weyevliet. Binnen het sportcomplex Weyevliet komt de nieuwe sporthal (één zaal, geen twee) waar Fortis 1 en 2 in principe hun thuiswedstrijden gaan spelen. Deze nieuwe sporthal vervangt sporthal Baskensburg die wordt afgestoten door de gemeente Vlissingen. Een aantal jaar geleden hebben Tonny, Fortis en Ruud Cevaal een plan ingediend bij de gemeente Vlissingen voor de verbouw van sporthal de Belt. Dat plan, waarin een 2zaal was voorzien, is met de komst van de sportzaal in de Braamstraat ‘on hold’ gezet. Fortis heeft recent Tonny laten weten dat Fortis om een aantal redenen nu géén beslissing kan nemen over haar plannen voor de verbouw van de Belt. De belangrijkste reden is dat naar schatting die verbouw € 1.5 miljoen kost. Het destijds gepresenteerde plan was ongeveer 50% goedkoper. De gemeente Vlissingen wil zeker wel een financiële bijdrage leveren aan Fortis voor het realiseren van haar plannen. De beslissing daarover valt echter pas op zijn vroegst december 2023. De keuze is nu aan Tonny. 

Fortis 25 jaar

Het programma van de projectgroep ‘Fortis 25 jaar’ is rond en wordt op de volgende bestuursvergadering, inclusief begroting, aan ons bestuur aangeboden. Voor de periode tot aan het ‘helse weekend’ wordt een communicatieplan opgesteld. Het is goed om alvast het weekend van 16 (vrijdag),17 (zaterdag) en 18 (zondag) juni 2023 in jullie agenda te noteren. In dat weekend worden diverse activiteiten georganiseerd. En natuurlijk in de maanden daaraan voorafgaand. 

Alcoholgebruik

Over Fortis feestjes gesproken. Daarbij wordt ‘traditioneel’ de nodige hoeveelheid alcohol geconsumeerd. Ook bij uitwedstrijden wordt op te terugweg alcohol genuttigd. Al met al roept het gebruik van alcohol bij Fortis vragen op. Ons bestuur vindt dat het alcohol gebruik (drinkgedrag) van leden bespreekbaar gemaakt moet worden. En wellicht moet dat worden uitgebreid naar ‘middelengebruik’. Ons bestuur gaat na hoe voorlichting daarover georganiseerd kan worden. 

Toekomstplan

Het Fortis toekomstplan is in concept af. In een aparte bestuursvergadering buigt ons bestuur zich binnenkort hierover. Daarna is het aan de leden en betrokkenen om over het Toekomstplan (verder) mee te denken en uit te voeren. Immers, papier is geduldig en dat geldt zelfs voor het actieplan dat deel uitmaakt van het Toekomstplan. De schouders eronder is het motto. Ook al is die uitspraak niet één van de in het plan geformuleerde kernwaarden. Of verdient ‘actiegerichtheid’ het predicaat kernwaarde?

ZKP

In de column van oktober heb ik melding gemaakt van de presentatie over de ontwikkeling van de sportdeelname in Zeeland in het Zeeuws Korfbal Platform (ZKP). De toen aangekondigde Zeeuwse pilot behelst het op een slimme wijze aanbieden van informatiebronnen om het leven van de korfbalbestuurder aangenamer te maken. In het laatste ZKP heeft Patrick Vader van Sport Zeeland tekst en uitleg gegeven over het vervolg. Ik houd jullie van de voortgang op de hoogte. 

Energiescan

Na de energiescan van ons clubhuis en een rapport naar aanleiding van een interview, is het tijd voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Vol verwachting klopt ons hart: nu daarover nog geen ‘breaking news’ te melden. Alhoewel: LED op de toekomst! De laatste tijd wordt duidelijk dat je in het huidige tijdgewricht als korfbalvereniging boft. Waar sportclubs die gedurende de winterperiode buiten sporten een torenhoge energierekening krijgen gepresenteerd, lijken in de zaal  sportende verenigingen daar nauwelijks last van te hebben. Ik heb in ieder geval nog geen signaal ontvangen van een toename van de zaalhuur. Als de verantwoordelijken bij de gemeente(n) deze column maar niet lezen (😊).

 Namens het bestuur, Ad Vos  

0
    0
    Winkelmand
    LeegTerug