Doei jaar 2022 en welkom 2023.

Jubileumjaar

Laten wij er een gaaf Fortis jubileumjaar van maken. Daarvoor was Robert Eerland in december te gast op onze bestuursvergadering.    Hij presenteerde het programma van de projectgroep ‘Fortis 25 jaar’, inclusief begroting. Ons bestuur gaat akkoord. Voor de periode tot aan het ‘helse weekend’ wordt een communicatieplan opgesteld. Het is slim om alvast het weekend van 16 (vrijdag),17 (zaterdag) en 18 (zondag) juni 2023 in jullie agenda te noteren. In dat weekend ook speciale aandacht voor ouders, sponsoren, buurtbewoners en oud leden. Een commissie is aan de slag met het benaderen van de oud leden voor zowel de zaterdag (feest) als de zondag. Henk van Brummelen is de projectleider voor het zondagprogramma. Op zondag zijn uiteraard ook de huidige Fortis leden welkom. Deze zondag (18 juni) is het best te beschrijven als ‘een reünie’ met sport, spel en relaxen. Wellicht verstandig om al voor de daaropvolgende maandag verlof in te plannen (😊). Ook is een werkgroep bezig met het ontwikkelen van een digitaal fotoalbum. Daarover binnenkort meer. 

Toekomstplan

Het Fortis toekomstplan wordt op 11 januari in ons bestuur besproken. Maarten van den Driest komt hierover tekst en uitleg geven. Daarna is het aan de leden en betrokkenen om over het toekomstplan (verder) mee te denken en daaraan uitvoering te geven. Immers, papier is geduldig en dat geldt zelfs voor het actieplan dat deel uitmaakt van het toekomstplan. De schouders eronder is het motto. 

Energiescan

Na de energiescan van ons clubhuis en een rapport naar aanleiding van een interview, is het tijd voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Een werkgroep start binnenkort met de uitwerking ervan. 

Regels

Een fenomeen dat de kop opsteekt is dat verenigingen, al dan niet bewust, spelen met een jeugdploeg waarvan de gemiddelde toegestane leeftijd wordt overschreden. Er van uitgaande dat gedrag altijd een functie heeft, is het de vraag welke beweegredenen daaraan ten grondslag liggen. Ik kan mij voorstellen dat vooral kleine verenigingen in de jongste leeftijdsklasse moeite hebben met het voldoen aan deze regel. Gelukkig heeft de KNKV hier oog voor en komt met oplossingen. Helaas in de (korfbal)sport staan oplossingen per definitie synoniem voor regels. En anders dan in de maatschappij worden deze ook gehandhaafd. 

Scheidsrechtersverplichtingen

Jacco de Meij schetste de stand van zaken over het aantal door Fortis gefloten wedstrijden en de daaraan verbonden bonus- malus regeling (ook regels). De grootste zorg is het voorkomen van de sportieve sanctie. Al is natuurlijk de forse boete die Fortis jaarlijks krijgt opgelegd ook niet om vrolijk van te worden. Waar Fortis als vereniging wel vrolijk van zou worden, is voldoende scheidsrechters om ook de omvang van de boetes in te dammen. En ook worden we vrolijk van 2023, voorspel ik. Fortis is inderdaad méér dan korfbal. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Namens het bestuur, Ad Vos  

0
    0
    Winkelmand
    LeegTerug